Retningslinjer for campinggjestene:

 • Er dere syke eller har symptomer- ikke kom til plassen.
 • Får en i din campingenhet symptomer - reis tilbake til hjemkommunen.
 • Husk ekstra fokus på håndhygiene, vask godt med såpe.
 • Hold anbefalt avstand til andre, minimum 1-2 m.
 • Unngå samlinger av mennesker. Ikke flere enn 5 samlet i en gruppe. Hold 1 meter avstand.
 • Legg også gåturen ut av campingområdet, og til stier/områder med færre folk.
 • Ved tømmeplassen vil det bli gjort særlige tiltak bl.a. med oppmerking og nærmere anvisning for bruk: Kun en person om gangen, hold 2 m avstand, påminnelse om håndvask og antibac.

Ved bruk av sanitæranleggene:

 • HOLD 1 METER AVSTAND
  Takk for at du viser hensyn.

 • GOD HÅNDHYGIENE
  Vask hendene godt med vann og såpe. Bruk Antibac på vei inn og ut av sanitæranleggene. Kontaktflater vaskes regelmessig, men bruk sunn fornuft. Vask hendene med såpe og vann etter å ha tatt i påfyllings-kraner eller dørhåndtak. Kontaktflater er alltid en potensiell smittekilde.

 • BARN UNDER 6 ÅR FØLGES AV VOKSEN PÅ SANITÆRANLEGGET
  Ikke sted for lek.

 • HOLD DET RENT
  Hjelp til med å holde det rent etter deg.

Greier vi å følge disse reglene kan vi unngå smitteI området rundt Naverfjorden ligger det flere campingplasser ved siden av hverandre, men Kjærstranda i midten har den beste stranden og badeplassen. Vi har sesongplasser for gjester som vil være her i hele sesongen som varer fra 1. mai til 1. september. I tillegg har vi kortidsplasser for tilreisende gjester.

Anlegget har egen lekeplass til de minste samt moderne toilett/dusjfasilioteter samt sommerbutikk og uteservering ved stranden. Vi har også vaskemaskiner og tørketromler til leie.

Kjærstranda kjennetegnes ved at naturlig vekst av trær og busker ikke er ryddet vekk. Hvis det ikke er til hinder for plassering av vogner og tilbehør ønsker vi å bevare så mye som mulig av naturen rundt oss.

Vi har egen marina bak en solid molo bygget av enorme steinblokker. Her er det mulig å leie plass til småbåter.


Kjærstrandakortet

Vårt elektroniske kortsystem er montert på dører og dusjer i serviceanleggene. Kortene skal benyttes som nøkkel til dører og til betaling i dusjene. Kortene blir utstedt til hver enkel gjest, og alle besøk blir registrert og lagret elektronisk.