Retningslinjer for campinggjestene:
 • Er dere syke eller har symptomer- ikke kom til plassen.
 • Får en i din campingenhet symptomer - reis tilbake til hjemkommunen.
 • Husk ekstra fokus på håndhygiene, vask godt med såpe.
 • Hold anbefalt avstand til andre, minimum 1-2 m.
 • Unngå samlinger av mennesker. Ikke flere enn 5 samlet i en gruppe. Hold 1 meter avstand.
 • Legg også gåturen ut av campingområdet, og til stier/områder med færre folk.
 • Ved tømmeplassen vil det bli gjort særlige tiltak bl.a. med oppmerking og nærmere anvisning for bruk:
 • Kun en person om gangen, hold 2 m avstand, påminnelse om håndvask og Antibac.

Ved bruk av sanitæranleggene:
 • Hold 1 meter avstand
 • Takk for at du viser hensyn.

God håndhygiene
 • Vask hendene godt med vann og såpe. Bruk Antibac på vei inn og ut av sanitæranleggene.
 • Kontaktflater vaskes regelmessig, men bruk sunn fornuft.  
 • Vask hendene med såpe og vann etter å ha tatt i påfyllings-kraner eller dørhåndtak.
 • Kontaktflater er alltid en potensiell smittekilde.

Barn under 6 år følges av voksen på sanitæranlegget
 • Ikke sted for lek.

Hold det rent
 • Hjelp til med å holde det rent etter deg.

Greier vi å følge disse reglene kan vi unngå smitte