Eksempler på spikertelt i design tilpasset vognen

Spikertelt er fellesbetegnelsen på konstruksjoner som opprinnelig ble laget for å erstatte sårbare vintertelt mot tung snø og is.  De første spikerteltene var satt sammen av enkle trematerialer og ofte spikret sammen provisorisk - derav navnet.  Ikke alle var spesielt pene, og enkelte steder ble det til stygge brakkebyer.  Etterhvert utviklet spikerteltene seg til rene minihytter med isolasjon, vinduer, varme og hyttestandard innvendig.  Idag kan man kjøpe fabrikkproduserte spikertelt tilpasset vognens design og utseende.  Noen er ferdig monterte med vinduer og dør, mens andre typer leveres som byggesett.

I de senere år har spikertelt også blitt tatt i bruk av sesonggjester på sommercamping.  Konstruksjonene bygges stadig større og blir også stående selv om vognen flyttes til opplag eller vinterplass.  På enkelte plasser er spikertelt forbudt.  Vi ønsker ikke å forby spikertelt, men setter noen rammer med følgende regler:

 • Spikertelt er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbar, dvs. ikke festet til grunnmur og skal kunne demonteres og fjernes i løpet av 8 timer.
 • Tegninger på spikertelt og platting skal godkjennes av bestyrer før montering.
 • Vi følger opp all bygging på plassen.
 • Spikerteltets grunnflate kan ikke overstige 30 m2.
 • Fargen og materialvalget skal være mest mulig lik campingvogna.  
 • Konstruksjoner utført i treverk godkjennes ikke !
 • Det tillates ikke oppsatt grunnmur.
 • Bygget må festes forsvarlig.
 • Konstruksjonen skal ha 2 dører som skal slå utover.
 • Spikerteltet skal ha vinduer på alle (tre) vegger - bortsett fra bakvegg.
 • Høyden på spikerteltene skal ikke overstige campingvogna med mer enn 25 cm.
 • Pga brannfare skal det være en avstand på minst 3 meter mellom ditt spikertelt/fortelt og naboplass  Avstand måles fra nærmeste punkt (takutstikk/takrenne).
 • Det skal være slokkeutstyr (håndslokker) og røykvarsler i alle spikertelt.
 • For spikertelt som blir stående etter sesongslutt skal utvendig 4. vegg ha utforming i harmoni med øvrig del av spikerteltet. Det betales en fast årsavgift for bruk av spikertelt. Se prislisten.
 • Plassens bestyrer har suveren myndighet i tvistesaker. Overtredelser kan medføre utvisning fra plassen